Godt Arbejdsliv har i 2018-2020 ledet udviklingsprojektet Sund ITledelse, støttet af Velliv Foreningen.

På det afsluttende seminar i februar 2020 holdt Bettina Prühs oplæg om, hvad der er sket med de deltagende virksomheders trivsel og mental sundhed og hvad vi har lært om, hvordan man sikrer Sund ITledelse og god mental sundhed i små ITvirksomheder.

Slutevalueringsrapport udarbejdet af Practicum marts 2020 til Velliv Foreningen

Evalueringsrapport udarbejdet af Practicum august 2019 til Velliv Foreningen

Brochure til deltagelseshvervning