Statusnotat halvvejs i projektet

Evalueringsrapport fra Practicum til Velliv Foreningen baseret på fokusgruppeinterviews on dataindsamling af projekts definererede målsætninger