Et parterskab der halter og påvirker medarbejdernes trivsel

Mange af deltagerne i Sund ITledelse har virksomheder med to eller flere ejere. Det skaber indimellem fnidder mellem de partnere, der driver virksomheden sammen.

En partner bad om en coachingsamtale for at blive klogere på, hvordan han skal gribe sit partnerskab an. Den ene ud af tre partnere er havnet i en rolle, hvor han ikke performer og samtidig skaber utydelighed og mistrivsel hos de medarbejdere han har ansvaret for. Det skal der gribes ind overfor, men hvordan?

Fnidder i partnerskabet

Læg en plan til at gribe ind for fnidder

Under samtalen med Bettina fra Godt Arbejdsliv blev deltagerens prioriteter og handlemuligheder gjort tydeligere. Han fik lagt en plan for, hvordan de kan komme igang med en konstruktiv dialog om et fremtidigt samarbejde og fordeling af roller.

Selvom det kan være svært at udfordre et mangeårigt samarbejde, så er det nogle gange nødvendigt at gribe fat i. Det der var intentionen for mange år siden fungerer måske ikke i dag. Et samarbejde og et partnerskab kræver løbende forventningsafstemning og justering.

Med et større overblik over sagens kerne og hvilke muligheder der er, for at få samarbejdet til at fungere, vendte lederen tilbage til sin virksomhed og greb fat.

Hermed kan der skabes bedre trivsel i ejergruppen og hos medarbejderne. Alle har brug for klare rammer og retningslinjer hvis de skal trives med deres arbejde. at udrydde fnidder er også en del af det, at sikre god og sund ITledelse, mental sundhed og effektivitet i virksomheden.