Virksomhedens situation stresser mig 

En af partnerne i en virksomhed oplevede stress-symptomer. Han havde nogle år tidligere været ramt af stress og vidste, at han havde brug for hjælp til at få trivslen tilbage igen. Hans umiddelbare forklaring på spørgsmålet om, hvad der stressede ham var, at virksomheden stod over for store forandringer. 

Gennem samtaler med Annette fra Proforza viste det sig, at baggrunden for hans stresstilstand var en anden.

Erkendelser gennem indsigt 

Gennem en stress-screening og det efterfølgende forløb, gik det mere og mere op for ham, at der også var sket en del forandringer i hans privatliv. Og ikke nok med det, men der var også uundgåelige forandringer på vej, når han kiggede ind nærmeste i fremtid. Det var forandringer som han bød velkommen, men det var også forandringer, hvortil han havde brug en ny personlig strategi, så forandringerne ikke kom til at medføre stress.  

Vi vil overkomme det hele 

Vi har en tendens til at glemme at sige nej, ændre på vaner og prioritere, også selvom der komme nye og flere opgaver til. Vi vil gerne kunne klare, alt det vi plejer, samtidig med at der kommer nye opgaver – arbejdsmæssigt såvel som privat. Et eksempel kan være, når vi stifter familie og får børn. At få barn og ikke mindst børn kræver nye og flere opgaver og ansvar for os.  

Samtidig kan vi selv (og måske også omgivelserne) have en forventning om, at vi stadig skal kunne nå alt det, vi plejer at gøre og af samme kvalitet til 110%. Jeg oplever ofte, at det er de vigtige trivselsgivende = stresshæmmende aktiviteter eller vaner, der går i glemmebogen, når der prioriteres eller der netop ikke prioriteres eller bliver sagt fra. Det er ofte motion, sund og varieret kost og søvn, der må vige for andre prioriteringer. Jeg har selv, inden jeg blev klogere på, hvad der beskytter os mod stress, prioriteret på netop denne uhensigtsmæssige måde.  

stresstrappen

stressniveauer, trivsel og effektivitet

Du kan læse mere om trappen og ledelsens opgaver på de forskellige trin på HKs hjemmeside

Det jeg ikke kan gøre noget ved parkeres 

Forandring i virksomheden betød grundlæggende forandringer i virksomhedens struktur, men det der fyldte var, at han bare gik og ventede på en afgørelse om, hvorvidt det blev plan A eller plan B. Han kom frem til, at han ikke kunne gøre andet end at vente på selve afgørelsen, som han ingen direkte indflydelse havde på. Han havde klaret sin del af oplægget. Indsigten betød at ’den arbejdsmæssige belastning’ kunne parkeres. I stedet blev fokus på privatlivet, og det der fyldte der. 

Uhensigtsmæssige vaner blev brudt 

Gennem en længere periode, var nogle af de gode vaner i hans dagligdag gledet ud og erstattet af dårlige vaner. I bestræbelsen på at få balance og trivsel ind i sit liv igen, var første skridt at tage udgangspunkt i hans erfaring om, hvad der hurtigst og med mindst besvær kunne hjælpe ham væk fra de dårlige vaner. Motionen og søvnen blev igen opprioriteret. Det medførte overskud til atter at have mere fokus på kosten. Samtaler som var nødvendige blev taget i familien og efter tre måneder oplevede han, at den generelle stress var forsvundet og glæden ved livet tilbage. 

Erkendelser var kodeordet 

Gennem processen var flere skelsættende erkendelser, grundlaget for hvordan netop HAN skulle tackle sin stress. Med nye indsigter, viden, værktøjer og ikke mindst vedholdenhed blev stressniveauet mindsket fra at ligge i området nedsmeltet med stor risiko for udbrændthed til at ligge i tempereret område, godt på vej til at forblive stabilt i en tilstand af overskud, engagement, glæde og balance. Vedholdenhed og tid er nødvendig for at vedligeholde en normaltilstand og opnå at så stor trivsel, at man kan tåle de belastninger, der kommer i vores hverdag.