Hvordan leder jeg medarbejdere, der forventes at være selvledende?

Introverte selvledende fagnørder. Dem har vi en del af i ITbranchen. Deres adfærd være præget af en anden logik end de klassiske managementbøger foreskriver. 

De motiveres af andet end løn, titler og bonusordninger. Og de forventes (og forventer) at lede sig selv uden de store grænser for arbejdstid, arbejdsform og andre rammer.

Når medarbejderen ikke følger reglerne, hvad skyldes det så ?

I en virksomhed der fakturerer de ansattes timeforbrug direkte til kunderne, kan det virke ret provokerende at en medarbejder vedbliver at “glemme” sin tidsregistrering trods adskillige påtaler. Det er ikke fordi han ikke laver noget. Men når dagen og ugen er forbi, er der kun registreret ganske lidt af hans tid.

Han tilbringer det meste af sin tid ude hos kunderne, så det kan samtidig være svært at gennemskue, hvad han egentlig laver. Men kunden og han lader til at være tilfreds. Lederen er dog i tvivl om, hvorvidt han bruger sin tid på det rigtige. Og mangler et datagrundlag af fakturere kunden ud fra.

Som leder kan det være temmelig frustrerende, når medarbejderens adfærd ikke følger de gængse normer og strukturer. Og svært at gribe ind overfor, uden at skabe unødig mistillid mellem parterne. Begge parter skal være med til at sikre et godt samarbejde og ledelse i den rigtige retning.

ledelse af selvledelse

Ledelse af selvledende medarbejdere

Selvledelse er et af de store temaer vi har arbejdet med i Sund ITledelse. Fordi langt de fleste af os i denne branche er selvledende. At lede selvledende medarbejdere stiller andre krav til ledelsesform og logik. I denne case blev lederen rådet til at tage nogle løbende samtaler med den pågældende medarbejder om

  1. hvad er det for en virksomhedsopgave der skal løses
  2. hvad er vigtigt for kunden og for medarbejderen for at opgaven bliver en succes
  3. hvordan kan medarbejderen medvirke til at sikre, at både den store og de mindre opgaver løses til alles tilfredshed

Med dette udgangspunkt tager medarbejderen måske et større medansvar for at sikre virksomhedens succes, samtidig med han kan koncentrere sig om de fagligt udfordrende opgaver, der nok er dem han er mest motiveret af at løse (og ikke tidsregistrering)

Godt Arbejdsliv har beskræftiget sig i mange år med videnarbejdere, særligt i ITbranchen og deres motivation og arbejdsbetingelser.

Læs fx disse indlæg på bloggen om godt arbejdsliv: