Ved bevidsthed om hvilke opgaver i jobbet der giver energi, og hvilke opgaver der dræner, er der langt større mulighed for at være konstruktiv og selv have indflydelse på at trives i sit job. 

Mistrivsel i jobbet 

En direktør i en mindre IT-virksomhed oplevede, at han ikke trivedes i sit job. ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal og vil arbejdsmæssigt. Jeg trives ikke rigtig i mit job., var hans svar på mit spørgsmål om, hvorfor han gerne ville have et cochingforløb med mig 

I løbet af den første session sagde direktøren på et tidspunkt, at hans mistrivsel nok blandt andet handlede om, at han kedede sig. Virksomheden kørte i og for sig ganske godt uden de store udsving og forstyrrelser, hvilket han kunne klappe sig selv på skulderen for. Men trives gjorde han ikke.  

Må man godt sige, at man keder sig som leder?

Kan man tillade sig at sige, at man keder sig? JA, det kan man absolut. Og som medarbejder er det vigtigt at tale med sin chef om, da det netop kan give mistrivsel ikke at blive udfordret nok. Vi ved at for store krav kan medføre mistrivsel, men ligeså kan for få krav eller mangel på udfordringer medføre, at man ikke trives. 

Hvad gør man som direktør?

Som direktør er det ikke altid muligt at tale med én internt i firmaet om en problemstilling, der handler om ikke at blive udfordret nok, og man kan være nødt til selv at finde ud af, om man skal blive eller finde et andet job – eventuelt med hjælp fra en erhvervscoach. At man ikke har nogen at spare med eller kunne lufte tanker, der nemt kan blive opfattet forkert, er en udfordring for mange ejerledere, partner og direktører i virksomheder. 

At få større selvindsigt 

En Personlig Værdiafklaring er en grundig og effektiv metode til at få større viden om, hvad der skaber energi, og hvad der dræner en både i den store sammenhæng herunder også jobmæssigt. Gennem i alt fem samtaler blev direktøren meget mere opmærksom på, hvordan han selv kunne påvirke sit job til at blive mere udfordrende, og desuden hvad der ville være vigtigt for ham at have fokus på, hvis han skulle søge et nyt job. 

Opgaven blev udført af Annette Munk Nielsen fra Proforza, der afdækker og bringer potentialer i spil, så du som ejer, leder, medarbejder opnår bedre resultater og får realiseret dine mål.