Sygefraværet der gik over gevind

To medarbejdere i en virksomhed af 8 havde udviklet en uheldig sygefraværskultur.

Fraværet hos dem begge lå i nærheden af 50%, da lederne bad om et møde med Godt Arbejdsliv. Under mødet blev det klart, at fraværet i mindre grad nok skyldtes sygdom og i højere grad en uklar fraværs- og hjemmearbejdspolitik samt en langvarig glidende vane med at melde sig syg, selvom man nok ikke var det. Hvilket medførte, at veninden begyndte at udvise samme adfærd.

Tydeligere fraværspolitik

Der blev lagt en plan for, hvordan denne udvikling kunne vendes.

Der blev sat aftalt tydligere regler for fraværsregistrering, hjemmearbejde og andre samarbejdselementer i virksomheden.

Senere fandt ledelsen det også nødvendigt at sætte ind overfor den medarbejder, de havde en klar fornemmelse af satte et for tydeligt og negativt præg på kulturen. Hun blev afskediget, hvilket havde en stor effekt på den anden medarbejders fraværsprocent. Men også på stemningen i resten af virksomheden, der er blevet langt mere positiv.

Nogle gange kan giftige medarbejdere smitte. Både på fravær, arbejdsglæde og effektivitet.

Læs mere om indsatsens elementer og effekter i nedenstående blogindlæg på GodtArbejdsliv.dk