Thriving together

Thriving together var titlen på en 2-timers workshop der er afholdt hos flere af projektets virksomheder.

På den ene side handler Sund ITledelse om at sikre trivsel hos den enkelte. Det kræver viden om, hvad vi mennesker har brug for som individer.
På den anden side arbejder vi sjældent alene. I ITvirksomheder er vi endda meget ofte afhængig af andre, for at kunne lykkes med vores del af arbejdet. Derfor bliver samarbejdet og trivsel i arbejdsfælleskabet afgørende for den enkeltes trivsel.

At trives i fællesskab er et fælles ansvar

Arbejdsmiljø er et ledelsesansvar. Men det skabes også af alle medarbejdere. Hvis vi skal trivse i sådan et fællesskab, er det nødvendigt at sikre en forventingsafstemning og gode værktøjer til at

  • kunne koncentrere sig, når arbejdet kræver det
  • have de rette sociale relationer
  • være tilgængelig for sine kolleger, så de også kan komme videre
  • forstå hvilket bidrag man lægger til helheden
  • sikre at alle kan performe og trives

Det er nogle af de punkter vi arbejder med, når vi inviteres ud i en af de deltagende virksomheder for at sætte fokus på alles ansvar for at sikre mental sundhed gennem et godt arbejdsmiljø

Godt Arbejdsliv har skrevet en del blogindlæg om, hvordan mental sundhed fungere bedst i fælleskabet.

Læs fx dette indlæg: