Hvilke værdier arbejder vi efter i det daglige?

Virksomheden havde fået udskiftet en stor del af medarbejderne i løbet af relativ kort tid.

Samtidig med videntab og oplæring af nye medarbejdere, var det på sin plads at have en snak om, hvordan man arbejder sammen, så de oprindelige værdier bliver fastholdt og koblet sammen med de værdier, som de nye medarbejder bringer ind på arbejdspladsen.

Hvordan skal vi arbejde sammen, når vi er ude?

Virksomhedens medarbejdere tilbringer det meste af deres tid ude hos kunderne. Så meget desto mere er det afgørende, at de kommer derud med et mindset, der afspejler det værdigrundlag ejeren ønsker. Og som sikrer et godt samarbejde med de andre medarbejdere.

Distancearbejde er en stor del af virksomhederne i  Sund ITledelses hverdag. At arbejde væk fra sit udgangspunkt kræver, at man ved hvad der forventes af en. Både i forhold til de værdier man skal understøtte og de konkrete opgaver der skal løses.

Værdigrundlag og konrete handlingsplaner

Efter et par timers workshop med hele gruppen, fik vi skabt et tydeligt billede af, hvilken basis alle står på. På kontoret og ude.

En del billedet handlede om, at være ærlig. At turde smide masken og bede om hjælp, når man har brug for det. I stedet for at holde fast i et billede af, at man kan klare det hele selv.

Ærlighed som værdi

Virksomheden er i skrivende stund igang med at udleve dette billede til konkrete retningslinjer og strukturer, som den enkelte kan læne sig opad. Og vide kollegerne også agerer efter samme grundlag. Det skaber en sammenhængende kultur og en effektiv virksomhed, der leverer ensartet kvalitet.

Godt Arbejdsliv fokuserer på at sikre trivsel og effektivitet på arbejdspladserne. Det er nemlig to sider af samme sag.

Læs fx dette indlæg: